Křídlové brány

Křídlová brána
Křídlová brána

Jsou dvě ocelové křídla s povrchovou úpravou a výplní, zavěšené dvěmi panty na nosných sloupcích ohraničujících vjezd. Mohou se otevírat dovnitř nebo ven, u motorizované brány je doporučené otevírání dovnitř ,venkovní prostor nelze jednoduše zabezpečit proti způsobení škod na zdraví či majetku.

Ukázky realizací