Pohony křídlových bran

 Pro brány, které jsou usazeny do cca 130 mm od hrany sloupku.

Nejběžnější a nejvíce používaný způsob. U tohoto typu se pohon umístí na střed
brány a zadní držák se připevní na sloup, který drží vrata.
Pohony Wingo,Moby,WG2
 

walky
walky

Pro brány, které jsou usazeny na silných piliřích,

Pohony jsou umístěny zevnitř na zdi a pomocí různě dlouhých ramen otvírají bránu,
na pohony není zvenku vidět.
Pohony Pop, Hypo, WK2.

Pro brány, u kterých není prostor na pohony, nebo není vhodné aby byly pohony vidět.

Tyto pohony jsou umístěny pod branou a přes vyčnívající páky jsou spojeny s bránou.
Pohony Metro, Xmetro, WU2.