Posuvné brány

Samonosná brána
Samonosná brána

Samonosná brána

Je svařený ocelový rám ,opatřený povrchovou úpravou , s přivařeným nosným C profilem na spodní části, ve kterém pojíždí nosný vozík připevněný k zemi . Vertikálně vedený vodícími válečky, připevněnými na sloupku, umístěném mimo průjezd. Brána může mít výplň dle požadavků zákazníka (prkna, plech, tahokov,kované prvky, plastové plaňky). Využívá výhod posuvné brány ale eliminuje její nedostatek ,kterým je možné zanášení koleje nečistotou a není třeba aby byla kolej v celé délce podbetonována .Brána potřebuje jen betonový základ ,mimo průjezd velikosti cca 1/3 průjezdu. Nedostatkem jsou její nároky na prostor. Samonosná brána je minimálně o jednu třetinu průjezdu delší než v kolejové variantě! Musí mít prostor kam se celá odsune.

Kolejnicová brána
Kolejnicová brána

Kolejnicová brána

Je svařený ocelový rám ,opatřený povrchovou úpravou . s dvěmi kolečky pojíždějícími po vodící kolejnici připevněné k zemi s vodícími válečky, připevněnými na sloupku umístěném mimo průjezd. Brána může mít výplň dle požadavků zákazníka (prkna, plech,kovové prvky, plastové plaňky).Její hlavní výhodou je fakt, že po otevření můžete využívat prostor od sloupků na stranu, kde vám nepřekáží křídla vrat a můžete parkovat hned za bránou. Nedostatek je možné zanášení koleje a zamrzání vody na koleji. Kolej musí být podbetonovaná pod celou svojí délkou do nezámrzné hloubky aby v zimě spráně fungovala.

Ukázky realizací

Samonosné brány

Kolejnicové brány